Her kommer mer informasjon om voksenlederkurset 2024.

Du kan lese mer om voksenlederkurset generel her.