Målet med skolehageseminaret er å skape et faglig møtested og inspirere til å bruke skolehager som pedagogisk verktøy. Vi har invitert dyktige og erfarne fagfolk til å formidle sin kunnskap. Gjennom dagen vil du få faglig påfyll, erfaringsutveksling, inspirasjon og møte andre skolehageinteresserte. På seminaret vil vi ha fokus på hvordan du kan lage og gjennomføre et praktisk undervisningsopplegg.

Hvor: Bodin 4H-gård, Thalleveien 27, Bodø

Når: 10. juni klokken 10:00 - 15:30 (19:00) 

Hvem: Besøksgårder, gårdbrukere, ansatte i skoler og barnehager som har eller ønsker å etablere skolehage. Privatpersoner med interesse for hagen som læringsarena.

Påmelding senest 5. juni til: Jennie Jonsson ved 4H Nordland, e-post jennie.jonsson@4h.no, telefon 46667133

Kontaktpersoner: Jennie Jonsson ved 4H Nordland, eller Finn Arne Almås ved Bodin 4H-gård e-post post@bodin4hgard.org, telefon 48028690

Seminaret er for alle. Har du behov for tilrettelegging så er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt ytterste for å møte dine behov. 

For dere som har anledning kommer Thomas Holz, rådgiver innen økologisk grønnsaksproduksjon ved Norsk Landbruksrådgivning. Han er i Bodø Økologiske Besøkshage fra klokken 15:30, og tar oss med videre til andelslandbruket på Vågønes, for å avslutte med en liten vandring gjennom parsellhagen på Vågønes for å se mangfoldet av urban småskala grønnsaksdyrking. Dette er et eget arrangement uten påmelding. Mer informasjon om dette finner du på Norsk landbruksrådgivning sin hjemmeside

 

Program for dagen

09:30 Kaffe, te og registrering i kafeen på Bodin 4H-gård

10:00 Velkommen ved 4H Nordland

Innlegg om skolehagesamarbeidet mellom Østbyen skole og Bodin 4H-gård. Finn Arne Almås, daglig leder ved Bodin 4H-gård, og representant fra Østbyen skole. 

10:45 Pause

11:00 Innlegg om matjord med Anne Marit Isachsen, rådgiver ved Norsk Landbruksrådgivning. Jordhelse, bygge jord, bruk av husdyrgjødsel, ta vare på livet i jorden, ta vare på jorden året rundt, viktigheten av vekstskifte og praktiske tips. 

12:00 - 13:00 Lunsj og erfaringsutveksling. Lunsjen er gratis og lages på 4H-gården.   

13:00 - 15:00 Vi ser på skolehagen, den nyetablerte samfunnshagen og Bodø Økologiske Besøksgård. 

15:00 - 15:30 Kaffe, te og småmat.

15:30 - 19:00 Markvandring med Thomas Holz. Eget arrangement, ingen påmelding kreves. Se mer på Norsk landbruksrådgivning sin hjemmeside.

Vel møtt!