Tid: 14. juni kl.10.00 – 16.00
Sted: Bodin 4H-gård, Thalleveien 27, Bodø
Målgruppe: Besøksgårder og ansatte i skoler som har eller ønsker å etablere skolehage.

 

Målet med skolehageseminaret er å skape et faglig møtested og inspirere til å bruke skolehager som pedagogisk verktøy. Vi har invitert et bredt spekter av dyktige fagfolk fra inn- og utland til å formidle sin kunnskap. Gjennom dagen vil du få faglig påfyll, inspirasjon og muligheten til å møte andre skolehageinteresserte. På seminaret vil vi ha fokus på hvordan du kan lage og gjennomføre undervisningsopplegg som er i tråd med læreplanen.

 

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl 09.30: Morgente, kaffi og registrering

Velkommen og info ved arrangørene

Kl. 10.00 - 12:00: Foredrag
- Mariusz Antolak (Landskapsarkitekt og lærer) og Andrzej Pakulski, Polen
- Hanna Bjørgaas (biolog).
- Innlegg fra lokale skolehagesamarbeid.

Kl. 12.00 – 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 – 16.00: Praktisk del
Besøk i andelshage, økologisk besøkshage og
skolehage med faglig innlegg underveis. Vi har med
fagfolk med mye praktisk erfaring fra etablering
og drift av skolehager.

Seminaret er gratis. Påmelding innen 12.mai 2023 til ingeborg.tangeraas@4h.no

Totalt 30 plasser. Send tilbakemelding om du trenger noen form for tilrettelegging.

Velkommen😊

Kurset er et samarbeid mellom Salten friluftsråd, 4H Nordland og Bodø kommune-Urbant landbruk.

skolehage

Foto: Anette Hals, Tverlandet skolehage

Urbant landbruk - Bodø kommune (bodo.kommune.no)
Grønn inkludering - 4h
Helsefremmende skole og barnehage (salten.no)
https://www.nord.no/no/studier/uteomradet-som-laringsarena

Kontaktpersoner:

Salten friluftsråd ved Anette Hals, tlf 48026694

Bodø kommune ved Camilla Helgesen, tlf 99614994

4H Nordland ved Ingeborg Tangeraas, tlf 95974242