4H Nordland kallar med dette inn til årsmøtehelg. I tillegg til årsmøtet blir det samling for klubbrådgiverne og aktiviteter ute og inne. Mer info kommer!
Tid:  15. - 17. mars  
Sted: Vatnlia Leirsted i Bodø

SAKER  
Frist for å senda inn saker til årsmøtet er 2. februar 2024. Send inn saker til leder.nordland@4h.no.   

KOSTNADAR  
Det koster 600 kr pr deltakar å delta på årsmøtehelga

PÅMELDING   
Påmelding til årsmøtet i medlemsregisteret innan 1. mars

Sakspapira blir sendt på e-post til påmeldte deltakarar med stemmerett seinast 21 dagar før møtet.   

Dei som har stemmerett melder seg på arrangementet Fylkesårsmøte Nordland 2024 på nettsidene.


Med venleg helsing,  

  

Regine Gansmoe                                                 Brage Nyheim

Ordførar i årsmøtet                                            Leiar i 4H Nordland

  

Vedlegg: Saksliste

 

PROGRAM ÅRSMØTE 2024

Fredag 

17.00 – 18.00 Ankomst og registrering  

18.00 – 19.00 Informasjon og mat 

19.00 – 20.00 Bli-kjentleker  

20.00 – 20.30 Årsmøteopplæring  

20.30 – 21.00 Kveldsmat  

21.00 – 22.30 Mingletid 

22.30 – 23.00 Kveldsstell 

23.00 Stille på rommene  

Lørdag 

08.30 – 09.00 Vekking og morgenstell 

09.00 – 09.45 Frokost  

09.45 – 10.00 Kle på seg til å være ute  

10.00 – 15.00 Aktiviteter ute, et utendørs måltid 

15.00 – 15.30 Lunsj 

15.30 – 18.00 Årsmøte  

18.00 – 19.00 Ordne seg til middagen 

19.00 – 23.30 Middag med aktivitet  

23.30 – 00.00 Kveldsstell 

00.00 Stille på rommene 

Søndag  

07.30 – 08.15 Vekking og rydding av rommene  

08.15 – 09.00 Frokost 

09.00 – 12.00 Årsmøte 

12.00 – 13.00 Lunsj/matpakke til hjemreise 

13.00 Hjemreise  

 

SAKSLISTE

SAK 1.   Godkjenning av innkalling og sakliste  
SAK 2.   Val av referent og teljekorps  
SAK 3.   Val av to (2) personar til å skrive under protokoll frå årsmøtet  
SAK 4.   Godkjenning av forretningsorden  
SAK 5.   Årsmelding for 2023 
SAK 6.   Regnskap 2023 
Generaldebatt  med strategi og handlingsplan
SAK 7.   Vedtekter 
SAK 8.   Årsplan 2024 og 2025 
SAK 9.  Budsjett 2025  
SAK 10. Uttalar  frå årsmøtet 
SAK 11. Innkomne saker 
SAK 12. Valg

Kvar klubb vel inntil to delegatar, som skal representera klubben. Det er dei to som då har stemmerett på årsmøtet, som blir gjennomført digitalt. Andre kan delta på årsmøte som observatørar, men har ikkje stemmerett.


Er det noko du meiner me bør diskutera på årsmøtet? 
Send inn ein sak til årsmøtet. Frist 2. februar. Her er ein mal for korleis du skal senda inn saken (DOCX, 23KB)

Dette gjeld òg om ein vil ha gjennom vedtekstendringar. Her er gjeldande vedtekter.  (PDF, 698KB)

Saker og vedtektsendringar kan sendast på epost til leder.nordland@4h.no