Valgresultat fra årsmøte 2024 (15 stemmeberettige):

Leder: Brage Nyheim. Velges for ett år. 14 stemmer. 1 blank.  

Styremedlem: Anne Marit Benjaminsen. Velges for 2 år. 14 stemmer. 1 blank.

Styremedlem: Saga Margrethe Brun Ellevseth. Velges for 2 år. 15 stemmer.  

Styremedlem: Emilie, valgt for to år i 2023 

Styremedlem: Regine, valgt for to år i 2024 

Vara: Kari Sjåvik. Valgt ved akklamasjon for et år 

Vara: Sigrid Bjørlo. Valgt ved akklamasjon for et år 

Vara: Olaug Olsen. Valgt ved akklamasjon for et år 

Ordfører. Helle Løkås. Gjenvalgt for et år.  

Varaordfører Regine Gansmoe. Gjenvalgt for et år.  

 

Valgkomite: 

Julianne Karoliussen. Valgt for 2 år i 2023 

Hermann Helliksrud. Valgt for 3 år i 2023 

Helle Løkås. Velges for 3 år i 2024