Nye retningslinjer fra 4H Norge

Endelig! Selv om nasjonale arrangement og fylkesarrangement er avlyst frem til 1.september, er det åpnet for klubbaktivitet og andre lokale arrangementer med 20 eller færre personer. Dette forutsetter at deltakere holder 1-meters avstand, at møtene har gode hygienetiltak og følger de andre retningslinjene som 4H Norge har satt. Les mer om de nye retningslinjene her.  

 

Uttalelse fra årsmøtet i 4H Nordland

Årsmøtet i 4H Nordland har vedtatt følgende uttalelse om korona-krisen: Hvordan kan 4H bidra i korona-krisen?

4H sine verdier er klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. 4H Nordland vil oppfordre 4H-ere og andre til å huske på disse gode verdiene og bruke dem til å gjøre en viktig innsats for seg selv og andre i den utfordrende tiden vi er i. Selv om 4H-klubbene ikke kan møtes fysisk er det mye man kan gjøre for å bidra. I god 4H-ånd oppfordrer vi til å brette opp armene og ta i et tak. Alle kan gjøre noe. Finn det som akkurat DU kan bidra med! Hjelp de som er syke eller sitter i karantene med handling og ærender. Ta en telefon til familie og venner, og kanskje noen du ikke kjenner så godt. Vis omtanke

og tilby hjelp. Arranger digitalt klubbmøte på Skype e.l. Bruk 4H sin nye oppdragsbank for å finne spennende aktiviteter du kan gjøre hjemme. Følg myndighetenes råd. Pass på deg selv og nærmiljøet ditt, og bidra dermed til å stoppe spredningen av viruset. 4H Nordlands fylkesårsmøte oppfordrer 4H-klubbene i fylket til å gi av klubbens inntekt fra landslotteriet i 2020 til 4H Gambia sin kamp mot koronavirus.

Kontakt mot klubbene

Siden i fjor høst har vi ansatte i 4H Nordland forsøkt å holde kontakten med klubbene per telefon. Dette for å vise at vi  bistår klubbene med det de måtte trenge hjelp til og for å nå ut med informasjon. Vi har nå opprettet et nytt forum i for kontakt gjennom de digitale klubbrådgiversamlingene i Teams. På disse samlingene tar vi opp ulike aktuelle tema, samtidig som det er en arena for klubbrådgivere rundt om i Nord-Norge til å treffes, utveksle erfaringer og komme med spørsmål. Vi har hatt to samlinger i Microsoft Teams med tema digitale prosjekter og klubbdrift i korona-krisen. Neste møte er 25.mai og 29.juni. Tema for neste møte er verving. Alle klubbrådgivere har fått innkalling til møtet på mail. For å delta klikker du på «Bli i Microsoft Teams møte» som ligger i innkallingen. Møtet åpnes 10 minutter før, slik at alle har tid til å klikke seg inn via linken i mailen. Håper å se dere alle ved neste samling!

Forrige samling kan du se her.


Nasjonale digitale klubbkvelder

Det jobbes videre med å finne gode aktiviteter til nasjonale klubbkvelder og annen digital aktivitet, som kan bidra til å fylle 4H-medlemskapet, siden det fremdeles er begrensninger på fysiske møter.
Kommende arrangement legges fortløpende ut på nettsidene til 4H.

 

Brevvenn i USA

fo4H i USA (States 4-H international) tilbyr 4H-ere mellom 12 og 18 år et tre måneders brevvenn-opplegg. Man skriver på engelsk og utveksler minst et brev i måneden. Brevvekslinga foregår ut august. Deretter lager brevvennene en liten rapport.  Deltagerne kan velge om de vil bruke penn og papir, e-post, messenger etc. Frist for registrering: innen 5.juni
Nettsak: Vil du ha en pennevenn i USA i sommer?


 

Viktige datoer

20.05.2020- Nasjonal digital klubbkveld

25.05.2020- Digital klubbrådgiversamling i Teams

03.06.2020- Nasjonal digital klubbkveld

05.06.2020- Frist for registrering-brevvenn i USA

29.06.2020- Digital klubbrådgiversamling i Teams