Skilt for folkeopplysning og nysgjerrighet

Sommeren 2020 skulle 4H Norge arrangere landsleir i Bodø. Leiren ble avlyst pga korona, men leirminnene var allerede finansiert* og gitt byens befolkning. Da 4H-ungdommene i vertsfylket Nordland skulle velge leirminner fra landsleiren, ble merking av jordene og tradisjonsbygget skjeltersjå prioritert. Skjeltersjåen ble satt opp på Bodin 4H-gård i sommer, og nå er skiltene ferdig til oppsetting.

Jordene er stort sett i kommunal og fylkeskommunal eie, og svært mange bruker driftsveier og stier i bynært friluftsliv. 4H fikk hjelp fra kunnskapsrike ressurspersoner i landbruket i Bodø for å finne alle de riktige navnene. Vi mener det er viktig at ikke navnene går i glemmeboken fordi de gir oss verdifull lokalhistorisk kunnskap og kan gi interessante opplysninger om vår egen kultur, blant annet om språk, bosetning og arbeidsliv i landbruket.

Skiltene er også oversatt til samisk ved velvillig hjelp fra Stormen samiske senter der et av målene er å synliggjøre og alminneliggjøre samisk tilstedeværelse. Ungdommene i 4H synes det var spennende å lære at Bodø har en over 1000 år gammel samisk historie. Derfor valgte de å ønske velkommen til Bodø/ Båddådjo og satte samisk matlaging, konsert med ISAK, douddje mm på programmet for landsleiren. Dette vakte stor begeistring da programmet ble presentert i resten av landet, og mange unge viste interesse for å lære mer. Slik håper vi også skiltingen av jordene bidrar til økt lokal nysgjerrighet rundt vår samiske kulturarv. Dagens unge er oppvokst med Mánáid-TV, samisk barne-tv siden 1991. Dette har utvilsomt ført til at nye generasjoner har fått litt kunnskap tidlig i barndommen. Statsforvalter Tom Cato Karlsen var også en inspirasjon for oss da han uttalte -Det samiske har stor plass i det nordnorske samfunnet. Da er det klokt å ha god innsikt i kulturen og miljøet.

 

Se skiltene her (PDF, 410KB).

Kontaktperson 4H Nordland

Miriam Ottesen, nestleder i fylkesstyret, tlf 416 73 752

Maria Hernes, Stormen samiske senter, tlf 464 30 034

*Leirminnene er finansiert av Nordenfjeldske bykreditts stiftelse