Givær 4H-gård, som ligger på en liten øy med en times båtreise fra fastlandet, mottar prisen for sitt engasjement for barn og unge i Nordland. Gården tilbyr blant annet sommerklubb, som er et populært tilbud som raskt fylles opp av unger fra fastlandet. Under oppholdet lærer deltagerne mye om hvordan det er å bo på ei lita øy der alle er avhengig av hverandre og av naturen.

Øyas og havets ressurser

Gårdeier Olaug Olsen tilrettelegger svært godt for at de tilreisende skal få en innholdsrik og trygg opplevelse, og hun er en mester i å utnytte gårdens, øyas og havets ressurser. Hun formidler kunnskap om dyrehold, hvordan man lager dyner av fjær fra ærfugl og hvordan det er å leve og drive gården på den lille øya ute i havet.

Olaug OlsenSe videohilsen fra Olaug Olsen fra Givær 4H-gård.

Givær 4H-gård har også en egen 4H-båt som de disponerer, som er viktig når det er Sommerklubb. Deltakerne får vite hvordan man ivaretar en tradisjonsbåt og lærer samtidig mye av øyas rike fiskerihistorie.

Kunnskap og gode opplevelser

Olaug Olsen er opptatt av at besøkende får ny kunnskap, gode opplevelser og tar med seg minner hjem, om det er fra overnatting på låven, fiske på storhavet, eller kos med dyra. Olaug deler også sin kunnskap i 4H-gårdsnettverket.

Hele familien på gården er med på å formidle historie, praktisk kunnskap om gårdsdrift, fiske og tradisjoner til deltakere på sommerklubb. Gårdens eget museum med mange gjenstander forteller om tidligere generasjoners liv og slit på havet og på gården.

Givær 4H-gård
 


Fakta om 4H-gårdsprisen

Annen hvert år kårer 4H Norge Årets 4H-gård, og prisen blir delt ut under landsmøtet til 4H Norge. Juryen for årets kåring har vært Gro Helene Andersen, fungerende generalsekretær, Ole Mattis Kruse, jury leder fra landsstyret og Irene Pande, fagansvarlig for 4H-gård. 
Det kom inn fire nominasjoner til årets 4H-gård, og alle fire hadde vært verdige vinnere. Vinneren vil få tildelt 20 000 kroner og fylkeslaget i gården sitt hjemfylke 5000 kr.

Kriterier for å bli kåret til Årets 4H-gård er at:  

  • Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år
  • Gården må samarbeide med en eller flere 4H-klubber.
  • Gården må delta i Gøy på Landet og markedsføre 4H aktivt.
  • Gården må være synlig i media minst en gang per år.
  • Gården skal være villig til å dele egne erfaringer med andre gårder.

Kriteriene er fastsett av styret i 4H-gård Norge.