Hva er nytt?

Nå er det over ett år siden vi startet arbeidet med å utvikle de nye, digitale 4H-prosjektene. Siden den gang har over 500 4H-ere, frivillige, tillitsvalgte og klubbrådgivere fra hele landet har vært med på workshops og brainstorming, og bidratt med gode spørsmål og forslag til utvikling. Den nye måten å gjennomføre 4H-prosjekter på er derfor i stor grad et fellesprosjekt som hele organisasjonen bidrar til – og det er skikkelig kult!

De to største endringene handler om det praktiske og det digitale: Prosjektene skal bestå av oppdrag, det vil si praktiske, engasjerende og interessevekkende aktiviteter man kan gjennomføre i løpet av et år. Du kan finne ulike oppdrag i det vi har kalt oppdragsbanken, som 4H-ere kan bruke for å planlegge prosjektåret sitt. Og det beste av alt: Oppdragsbanken skal vokse seg større og større for hvert år som går, så man alltid kan finne noe nytt å lære om!

Fokuset skal altså fortsatt være på praktisk arbeid, men selve dokumentasjonen av prosjektarbeidet vil skje digitalt, på det som heter prosjektplattformen. Her skal du for eksempel kunne laste opp et bilde eller en video som viser hva du har lært, istedenfor å måtte skrive om det, dersom du heller vil det. Hvert enkelt medlem vil få sin egen bruker inne på prosjektplattformen, og man må logge seg på med medlemsnummer og passord for å kunne jobbe med prosjektet sitt.

Hvordan kommer det til å se ut?

For at det skal bli enklere å se for seg hvordan prosjektarbeid vil foregå fremover, har vi laget en PowerPoint-presentasjon om de nye, digitale prosjektene som kan brukes i klubben. Hver slide er beskrevet i notatfeltet, slik at man forstår konteksten bedre, og slik at en i styret eller en klubbrådgiver lett kan forberede seg på presentasjonen. Hva med å bruke presentasjonen på høstfesten, eller på neste foreldremøte i klubben?

Hva er planen for opplæring?

Brukervennlighet har vært en viktig forutsetning for utviklingen av både prosjektplattformen og oppdragsbanken. De skal være enkle i bruk, og det skal være lett å forstå hva man skal gjøre og hvor. Likevel mener vi at opplæring i bruk er viktig i en overgangsfase, fordi konseptet med 4H-prosjekter vil være litt annerledes enn før. Derfor har vi planlagt fire tiltak som vi håper tilfredsstiller både medlemmer, klubbrådgivere, foreldre og oppgavehjelpere:

  • Gode informasjonssider, som forklarer hvordan prosjektarbeidet vil fungere f.o.m. 2020.
  • Korte og engasjerende videoer som viser hvor lett det er å gjennomføre de ulike delene av prosjektarbeidet.
  • Et eget hefte for voksne i 4H, som tar for seg prosjektplattformen og vurdering steg for steg.
  • Webinarer med opplæring i bruk av prosjektplattformen for alle interesserte (ca. februar).
Kan vi bruke de gamle prosjektheftene til neste år?

I 2020 er det overlappsår, så man kan bruke både de gamle prosjektheftene og digitale prosjekter. Vi oppfordrer imidlertid alle klubber til å velge den nye, digitale løsningen.

Et viktig aspekt ved dette, er at jo flere som bruker det nye systemet, desto bedre tilbakemelding kan vi få direkte fra klubber og medlemmer på hvordan det nye systemet fungerer. Da kan vi både korrigere og/eller forbedre prosjektplattformens funksjoner.

Det skal heller ikke trykkes opp flere opplag av de gamle prosjektheftene.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Har dere flere spørsmål, eller noen tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Monika Swigon på e-post monika.swigon@4h.no.