Inkludering i frivilligheten

 

Frivilligheten er for alle sier vi, men hvem er alle og hvorfor er ikke alle representert i våre organisasjoner?

4H Nordland ønsker å nå ut til flere, vise at de frivillige organisasjonene er åpne for at mennesker skal kunne møtes i dette felleskapet uavhengig av minoritet, funksjonsnedsettelser, kjønnsidentitet, religion mm.  Vi må bli flinkere til å spørre, dele og inkludere de vi har rundt oss.
Det er mange som sitter hjemme på ettermiddagene og føler på en ensomhet en ensomhet som frivilligheten kan gjøre noe med. Frivilligheten er fylt av fellesskap, god følelse, engasjement og mestring så det er ett sted der mennesker finner sin plass.

4H Nordland ønsker at både vår organisasjon og andre organisasjoner skal bli flinkere til å nå ut til alle som sitter hjemme og kjenner på denne ensomheten. Vi må løfte blikket og spørre – ikke bare tenke at de som ønsker melder seg inn.

Dette skal vi jobbe mer med i 2021. Vi er pilotfylke for grønn inkludering og håper flere frivillige organisasjoner tar et tak og begir seg ut på denne fine reisen innenfor inkludering.