I anledning at Rask 4H blir 70 år i år, så har de lyst å invitere alle som vil komme ned i fjæra bak ballbingen på skoleplassen i Kjeldebotn, 22. og 23. juni klokken 11:00 - 14:00 begge dagene. Her blir det blant annet mulighet å grille sitt eget pinnebrød og litt aktiviteter i fjæra. Medlemmer, klubbrådgivere og ansatte i 4H Nordland er til stede ved feiringen - en flott mulighet å spørre om alt du lurer på om 4H, og melde deg inn i klubben.

Rask 4H har slitt med medlemstap etter at Kjeldbotn skole ble lagt ned. Folk flyttet og medlemsgrunnlaget minsket, dermed ble også aktivitetene ferre i klubben. Nu ser det ut som at klubben har en skikkelig tilbakekomst med åtte nye medlemmer bare siden mars i år, de fleste av disse er kløvermedlemmer. Klubben har fått en ny klubbrådgiver, Inger Helene Larsen, som får god opplæring fra tidligere klubbrådgiver Kjersti Johansen som fortsetter som klubbrådgiver B.

 

Informasjon om Kjeldbotndagan på Facebook. 

Bilder og innlegg om Rask 4H på 4H Nordland sin Facebookside. 

Rask 4H arrangerer Gøy på landet - artikkel i lokalavisa Fremover fra 2016. 

Fylkesleir i Kjeldbotn - artikkel i lokalavisa Fremover fra 2017