Bestilling av prosjekthefte og merker gjøres via 4H-butikken.

Når medlemmene har registrert sine prosjekt, enten manuelt eller digitalt, kan høstfestlisten kjøres ut. Listen gir en oversikt over hvilke merker medlemmene skal ha. Merkene bestilles via vår nettbutikk/4H-butikken Dette bør gjøres i god før høstfesten.

NB! For å bestille merker må du logge inn som klubb i nettbutikken.