Klurtolla 4H ynskjer å invitere deg til nattvolleyball på Istad fyste helga i mars. 

Velkommen til våren si morsomaste 4H-natt! 

I denne saka finn du 

 

Kvar? 

Kleive Grendahus og Idrettshall i Molde kommune (sjå kleivehallen.no for forklaring) 

Aldersgrense

12 år (alle som fyller 12år i 2023) og oppover

Program 

Registrering frå 19.00 
20.00 Brødmat og frukt 
21.00 Bli kjent-leikar 
22.00 Start turnering 
24.00 Taco-middag 
01.00 Turnering fortsetter fram til finalar ca. 04.30 
05.45 Premieutdeling og avslutning 
06.00 Frokost og heimreise 

Påmelding 

Pris 

  • Deltakar: 300kr 
  • Vaksen: 150kr (vaksne vel "klubbrådgjevar" ved påmelding) 

PS! Ved påmelding vil du få val om å hake av for om du er på eit lag, i så tilfelle skriv lagnamnet (klubb) i fritekst på slutten av påmeldinga. 
Har du ikkje lag så kan du melde deg på å hake av for dette så vil du bli sett opp på eit lag. 

Påmeldinga er bindande. Dette betyr at dersom du må melde deg av arrangementet etter at påmeldingsfristen er over (22. februar), må deltakaravgifta likevel betalast. Unntaket er dersom du blir sjuk og kan vise til attest frå legen. Dersom dette skulle skje, må du snarast sende epost eller ringe til Ragnhild. 

Økonomi skal ikkje vere eit hindring for å delta på 4H sine aktivitetar – alle som vil, skal vere med. Det er mogleg å søkje om deltakarstøtte for å delta på arrangement og aktivitetar. Les meir om 4Hs deltakerstøtte.  

For å melde deg på til superhelga må du finne fram medlemsnummeret ditt i 4H. Dersom du ikkje hugsar passordet må du klikke på «glemt passord». Nytt passord blir sendt til registrert e-postadresse i medlemsregistret.  
Klikk på linken for rettleiing for innlogging i medlemsregistret 

Reglar og litt informasjon: 

  • Blandalag (både kjønn og alder) 
  • Kvar innleiande kam blir på tid, medan finalespelet går på sett, vi ser an litt når vi ser kor mange lag som melder seg på 
  • Konkurranse om den beste felles utkledning for laga der tema er: Dyr 
  • Det blir moglegheitar for å legge seg ned og kvile i løp av natta. Vi vil også lage eit "stillerom" for dei som vil sove skikkeleg. 
Lurer du på noko? Ta kontakt med rådgjevar June B Fostervold på tlf. 48254613

Problem eller spørsmål vedrørande påmelding ta kontakt med Ragnhild S: Bjørkedal 
E-post: ragnhild.bjorkedal@4h.no    tlf. 47640341