Vi møtast på Teams, for felles informasjon og moglegheit for å stille spørsmål. 

Foreløpig sakliste:

* Informasjon om ny rapporteringsfrist.

* Diverse informasjon om 2022

*Status på arrangement.
- Styrevervsopplæring
- Årsmøte
- Plakettfest

* Oppstart, prosjekt.

* Trivselsagent.

*Innspel til kontoret/fylkesstyret

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer