Fylkesleiren 2024 blir arrangert av Elvablikk 4H og leiren vil finne stad ved Jetmund Gjesteheim på Åheim fredag 21. juni t.o.m mandag 24. juni. 

Her blir det fire dagar med spannande aktivitetar, tevlingar, leik og mykje sosialt samvær. Du treff igjen gamle 4H-vener, og får nye venner frå heile fylket.

På leir med 4H skal du sove i telt. Du søv i lag med andre i din klubb, men og andre klubbar vil vere i ditt tun. Du får servert middag, men dei andre måltida må du ordne sjølv (din klubb bruker å ha eit samarbeid på dette. ). Alle som er medlem i 4H kan vere med, foreldre og søsken kan og melde seg på. 

Pris:
Deltakaravgift: kr. 1200,-  

Leiar: kr. 800,-  

Nordiskleirdeltakar/alumn: kr. 600,-  

Det vil vere mogleg å søke 4H om deltakerstøtte.

Meir informasjon om påmelding og arrangementet kjem.