Alle medlemmer må - det året de fyller 15 år - bekrefte at de er frivillig innmeldt i 4H Norge. Får vi ikke denne bekreftelsen, kan vi ikke inkludere medlemmet som et tellende medlem.

Fordelingsutvalget, som deler ut støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet til bl.a. 4H Norge, har definert dette som er krierie for at medlemskap skal være tellende.

Hvert år sender 4H Norge en e-post eller SMS til alle 15-åringer, med informasjon om at de må bekrefte medlemskapet sitt via tilsendte link.

Vi oppfordrer alle 15-åringer til å bekrefte medlemsskapet sitt.
 

Hvordan bekrefte medlemskapet?

15-åringer kan bekrefte medlemsskapet enten via tilsendte e-post/SMS eller via Min Side.

  1. Medlemmet mottar en epost eller sms fra 4H Norge, med informasjon og link for å bekrefte medlemskapet.
  2. Klikke på linken. Etter å blitt videresendt til vår nettside, må medlemmer trykke på knappen for å bekrefte medlemskapet:Illustrasjonsfoto bekreftelse av medlemskap

 

  1. Når medlemmer har trykket på knappen kommer følgende bekreftelse opp:Illustrasjonsfoto bekreftelse av medlemskap
  2. Det er også mulig å bekrefte medlemskapet via Min side, om man logger seg inn på  www.4h.no. Da får medlemmet opp en infotekst, og kan klikke på knappen for å bekrefte medlemsskapet:Illustrasjonsfoto bekreftelse av medlemskap