flyHeimreis

07:30  Vekking med morgonradio

07:30  Frukost
Har du lang reise veg? smør deg nista til heimreisa!

11:00  Leiren er ferdig
 

Opningstider:

Leirkontoret er ope kl. 07-13.

Kiosk er open kl. 08-11.

Ladebua er open kl. 07-11.

Saniteten er til stades kl. 07.30 – 11.00.

Leiarkaféen er open kl. 08-11.00.