flyDag 7 

07:30  Vekking med morgonradio

07:30  Frukost

09:00  Tautrekking   

12:00  Lunsj  

13:00  Finalar  

16:00  Middag  - Kylling og ris står på menyen!

17:00  Leiarmøte  

18:00  Tunmøte  

19:00  Avslutningssermoni  

20:00  Folk Flest - coverband

21:00  Miljøtorget opnar og er ope heile natta

21:30  Kveldsmat  

22:00  Leirbål  

23:00  Stille i leiren  

02:00 - 03:00 Karaoke

03:30 - 04:00  Swinghalvtime

04:00  Quiz i miljøtoget 

 

Opningstider:

Leirkontoret er ope kl.07 - 22

Kiosk er open kl.08 - 19

Ladebua er open kl.07 - 10 og kl.15 - 22

Saniteten er til stades kl.07.30 – 22.00

Leiarkaféen er open kl.08 - 21.30