07:00-22:00: Leirkontoret si opningstid
07:30:  Vekking og frukost
09:00: Morgonsamling
09:00-16:30: Bygdaspranget
12:30: Lunsj
14:00: Årsmøte Norske 4H-alumner (N4HA)
17:00: Middag
18:00: Leiarmøte
19:00: Tunmøte
20:00: Kveldsunderhaldning
23:00: Stille i teltleiren