14:00: Tilkomst og innsjekk
17:00: Middag
18:00: Leiarmøte
19:00: Tunmøte
20:00: Opning av leiren
22:00: Leirkontoret stenger
22:00: Aktivitet i miljøtorget
23:00: Stille i teltleiren