07:00-22:00 – Leirkontoret si opningstid
07:30 - Vekking og frukost
09:00 – Morgonsamling
09:30 – Rydding og pakking av teltleiren
12:00 – Finalar tevlingar
12:30 – Lunsj
17:00 – Middag
18:00 - Leiarmøte
19:00 - Tunmøte
20:00 – Avslutningsshow
23:00 – stille i teltleiren