Har du ein skjult volleyballmeister i deg, eller har du lyst å lære meir om volleyball? På dette kurset får du friska opp volleyballteknikken, og du får moglegheita til å kunne blåse alle andre av bana under volleyballturneringa seinare på leiren med dine nye volleyballkrefter! 

Til denne aktiviteten treng du treningsklede som er lett å bevege seg i!