På denne aktiviteten får du prøvd deg som saueklyppar. Her får du tips til gode måtar å hente inn og halde sauen på, i tillegg til opplæring i sortering av ull!

Til denne aktiviteten treng du klede som toler lukt og å bli litt skitne.