Har du ein dansefot i deg? På dette kurset får du ein heil dag med dansing, frå hiphop til moderne og jazz, frå kick ball change til Pas de Bourree, teknikk, koreografi og alt i mellom. Vi stiller med utdanna dansepedagog, du stiller med "movesa"!

Til denne aktiviteten treng du klede som er lett å bevege seg i!