Temaet for leiren vert "heilt lokalt", der vi vil setje fokus på bygdelivet, og reisa den generelle bygda har hatt - frå jordbruk til kultur. Under landsleir 2022 vil vi feire dialektmangfaldet og bygdekulturen. 

Les meir her. 

leirstad

Leiren finn stad i Breim i Gloppen kommune 30. juli til 6. august 2022.

 

Har du lyst til å vere frivillig? 

Fyll ut dette skjemaet, så kontaktar vi deg! 

dugnadsgjeng