Vurdering av 4H-arrangementer med 51 - 100 deltakere

Skriv inn navn på arrangementet
Skriv inn navn på arrangør og ev. tilhørende 4H-fylke
Skriv inn hvor mange deltagere dere antar skal delta på arrangementet.
Skriv inn kort informasjon om arrangementet
Har tillitsvalgte og ansatte satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer?
 
Har deltakere fått informasjon om smittevern i forkant av arrangementet?
 
Har arrangementet en smittevernansvarlig?
 
Kommer dere til å føre deltakerliste, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov?
 
(Listen kan oppbevares inntil 10 dager.)
Holdes arrangementet på offentlig sted?
 
Et offentlig sted er et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
Bruker dere LNUs sjekkliste for smittevern?
 
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.
Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.