Meld inn /søk om 4H-arrangement

Har arrangør satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer for koronaforsvarlig aktivitet?
 
Holdes arrangementet på offentlig eller privat sted?
 
I denne sammenheng regnes f.eks. leide/lånte forsamlingslokaler som offentlig. Privat sted er hus, hytter, hager ol.
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.
Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.