Lag gode rutiner

 • Minst to personer (som ikke er i nær familie) må har tilgang til nettbanken. Dette er viktig for sikkerheten. Da oppdages for eks. tyveri. Om den ene skulle bli syk, kan regninger fortsatt betales i tide.
 • Planlegg økonomien for hver enkelt aktivitet.
 • Sammenlign budsjett og regnskap på hvert styremøte. Juster budsjett om nødvendig. Tenk gjennom hvordan dere kan gjøre ting smartere.
   

Søk om støtte

Det er lurt å ha litt oversikt over hvilke støtteordninger som finnes. I koronatida har det dukket opp flere nye støtteordninger. Noen har som formål å skape aktivitet. Andre har som formål å hjelpe klubber og lag som må avlyse arrangement.

 • Regjeringen har opprettet støtteordninger som skal kompensere for avlyste arrangement.
 • Sjekk kommunen din sin hjemmeside. Her finnes mange støtteordninger både i normal tid og i koronatid.
 • Sjekk fylkeskommunen din sin hjemmeside. Her finnes mange ulike støtteordninger. Noen gjelder for aktiviteter med deltakere fra hele fylket. Andre for spesielle fagfelt. Mange fylkeskommuner har også opprettet støtteordninger spesielt for koronatid.
 • Følg stiftelser og banker på sosiale medier. Her tipses ofte om støtteordninger som klubber og fylkeslag kan søke på. Flere har også opprettet spesielle støtteordninger til mer aktivitet i koronatida.
   

Ta sats

Uten aktivitet er det kjedelig å være medlem i 4H. Koronatid er derfor ikke tida for å spare. Har dere egenkapital (penger i banken). Bruk litt av denne nå.

Medlemskontingent er en god inntekt direkte for fylkeslagene og 4H sentralt. Da blir det dyrt å miste medlemmer. Klubbene, fylkeslagene og 4H sentralt får dessuten driftsstøtte fra kommune, fylkeskommune og stat. Jo flere medlemmer man har, jo mer penger i kassen.

Når koronaviruset er borte kan dere spare igjen. Det er viktig å ha en ok egenkapital som buffer.