Koronasituasjonen gjør at 4H-erene får et dårligere aktivitetstilbud enn normalt. 4H Norge oppfordrer fylkeslagene til å tenke kreativt for å skape en eller annen form for lokal 4H-aktivitet. Det utlyses med dette totalt kroner 300 000,- til ekstraordinær lokal aktivitet i regi av fylkeslagene.
 

Mål

Effektmål: Beholde medlemmer.
Resultatmål: Aktivitet på lokalt plan (klubbnivå).

Hvem kan søke?

Fylkeslag i 4H.
 

Søknadsfrist:

Søknadene behandles fortløpende. Søknadsfristen 1. april 2021.
PS: Ved stor pågang og gode prosjekter, kan potten bli tom innen søknadsfristen.
 

Hvordan søker man?

Søk via dette søknadsskjemaet.

Rapportering:

Fortløpende rapportering via rapporteringsskjema. 
Siste frist for gjennomføring og rapportering er 1. september.
 

Hva kan det søkes støtte til?

 • Aktivitet og tiltak som defineres som et prosjekt (definert tidspunkt for start og slutt, aktivitet som ikke hadde blitt gjort uten eksterne midler).
 • Prosjekt der aktiviteten skjer lokalt (klubbnivå).
 • Prosjekt med 4H sine verdier i fokus.
 • Prosjekt som stimulerer til å «lære ved å gjøre».
 • Prosjekt som er koronaforsvarlig. 
 • Prosjekt som fortrinnsvis gjennomføres ila. våren og forsommeren.
   

Det vil ikke tildeles støtte til:

 • Prosjekt der aktiviteten skjer regionalt eller nasjonalt.
 • Prosjekt med andre organisasjoner enn 4H som hovedarrangør.
 • Aktiviteter som ikke er ekstraordinære (altså drift).
 • Prosjekt med søknadssum over kr 50 000,- .

Antall klubber i fylket vil kunne påvirke beløpet som innvilges.