På årsmøte blir det vedtatt en årsplan som sier noe noko om hva klubben skal gjøre det kommende året.

Årsplanen er et godt arbeidsdokument for styret. Som regel har styret laget et framlegg til en årsplan som årsmøtet kan vedta, men det er også mulig å la medlemmene som er tilstede på årsmøtet, lage hele årsplanen.

I tillegg til aktivitetar medlemmene ønsker å gjøre, vil styret få saker fra 4H i fylket og 4H Norge som det er naturleg å arbeide med.

Eit godt tips er å bruke årshjulet HER SKAL DET SETTES INN EN LINK  til planlegging, slik at dere husker frister mv. I tillegg bør styret sende ut årsplanen som blir vedtatt av årsmøtet til alle medlemmene i klubben. Denne årsplanen trenger ikke å ha med andre aktiviteter enn de som gjelder alle.