Etter haustfesten 

 • Manuelle 4H-prosjekt skal leggast inn via Min side/mine aktiviteter/mine prosjekter
 • Hugs å godkjenne/ikkje godkjenne manuelle 4H-prosjekta via medlemsregisteret for 2021.
 • Digitale 4H-prosjekt vert godkjent i prosjektplattforma og informasjon vert sendt automatisk til medlemsregisteret. Ikkje gjer endring i medlemsregisteret på digitale 4H-prosjekt.

Årsmøte og årsmøtepapir

 • Ta ein titt på videoane som ligg i presentasjonen
 • Årsmøteprotokoll - kva må med?
 • Levering av årsmøtepapir - frist 1. desember
 • Årsrapport leggast inn av nyvalt leiar mellom 1. - 31. januar 2022
 • Oppdater verv i 4H-klubben - frist 1. desember

Er du ny i klubbstyre eller som klubbrådgjevar?

 • Sjekk linkar i presentasjonen
  • KLUBBSTYRE
   • Ressursar for klubbstyret
  • KLUBBRÅDGJEVAR
   • Politiattest
   • Brønnøysundregisteret

Innmelding / utmelding av medlemmar

 • Informasjon i presentasjonen
  • Innmelding: framside på 4H si nettside "Bli med i 4H"
  • Utmelding: min side - Utmelding

Har de saker til fylkesårsmøte 13. februar 2022?

 • Frist for innsending er 3 månadar før møtet, dvs 13. november!

Har de tips til representantar i fylkesstyret, og i tillegg ordførar og varaordførar?

 • engasjert 4H-ar
 • Helst senior/alumn/klubbrådgjevar
 • må bu i Sogn og Fjordane, eller nær omegn
 • viktig at vedkomande har tid/høve til å stille på styremøte og planlegge/organisere arrangement i regi av fylket.
  • Ring / send mail / send sms til valkomiteen!

Arrangement vår / sommar 2022

 • Inspirasjonssamling 14. - 16. januar
  • Informasjon vert sendt ut i løpet av november :)
 • Nokon som vil bli trivselsagent? 
  • Påmeldingsfrist 15. januar
 • Styrekurs 11. - 13. februar
  • Send styret i 4H-klubben på kurs! Utruleg kjekt og lærerikt!
 • Fylkesårsmøte 13. februar
  • send 2 delegatar frå 4H-klubben din!
 • Plakettfest 19. mars
  • Plakettmottakarar 2020 og 2021 - Spre ordet!
 • Storkurs 1. - 3. april

PÅMINNING

Send inn rapport i høve tildeling av midlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

 • De finn link til utfylling av skjema (digitalt) i tildelingsbrevet.