Kvar finn de informasjon?

Det er viktig at de som klubbrådgjevarar hjelper medlemane godt i gong med prosjekta. Del gjerne oppgåvene dykk i mellom og arranger klubbkveldar for prosjektarbeid.

Har de problem med innlogging, sjå her: Ressurssider - medlemsregisteret

Korleis opprette you-tube videoar?

  • Her er ein you-tube video på korleis opprette konto. Vi kan anbefale ca dei 3 fyrste minutta for å kome i gong, og der skal vere mogleg å klikke for å gjere denne som "privat" og ikkje offentleg.

Dersom de har spørsmål så ta kontakt med support@4h.no

Oppdrag

Når det gjeld tidlegare oppdrag som ikkje finnast i oppdragsbanken så kan den medlemen som hadde dette oppdraget i fjor dele dette oppdraget med andre i klubben ved å kopiere teksten og sende vidare til andre. Den som vil bruke dette oppdraget må då opprette eige oppdrag og lime inn teksten. 

Treng de hjelp så ta kontakt med support@4h.no