Her finn du presentasjonar som har blitt vist på Klubboppfølgingsmøter  på TEAMS: 

20. januar 2022 (PDF, 638KB)

23. mai 2022 (PDF, 707KB)