Når man skal gjennomføre et 4H-prosjekt, er det viktig å starte med en god plan.

Planlegging består av seks steg som må fylles ut: Generell informasjon, mål for prosjektet, oppdrag, avtaler, budsjett – kostnader og budsjett – inntekter. Når alt dette er fylt ut, kan planen ferdigstilles og sendes til godkjenning. 

Du/dere får ikke tilgang til resten av "Mitt prosjekt" før planen er godkjent av en klubbrådgiver i klubben.