Før planen sendes til godkjenning, må du/dere krysse av for at planen er ferdig utfylt. Husk at alle deler av planen må være utfylt først, inkludert alle oppdrag du vil gjennomføre i prosjektet samt avtaler og budsjett (kun seniorer har krav om å føre budsjett). Deretter er det bare å trykke på "Send til godkjenning".

Når planen er sendt inn, må du/dere vente på tilbakemelding fra klubbrådgiver før du/dere kan gå videre med prosjektarbeidet:
 

  • Hvis planen blir godkjent, blir den også låst – det vil si at du ikke kan gjøre flere endringer på den. Derfor er det viktig å være helt sikker på at du er ferdig med å skrive en plan før du sender den til godkjenning. Når planen har blitt godkjent, vil også resten av fanene i prosjektet åpnes (dvs. Gjennomføring, Økonomi, Avslutning og Utskrift). Du/dere kan da fortsette med prosjektarbeidet.
     
  • Hvis planen ikke blir godkjent, vil du/dere få et varsel og en melding om dette. I meldingen vil det stå hva klubbrådgiveren mener at må endres før planen kan godkjennes. Når du/dere retter opp dette, må planen sendes inn på nytt. Deretter vil klubbrådgiveren godkjenne planen, og du/dere kan fortsette med prosjektarbeidet