Hvorfor fyller vi ut et budsjett?

Et budsjett er en svært viktig del av planleggingsarbeidet. Budsjettet består av planlagte utgifter og inntekter i forbindelse med prosjektarbeidet, og skal forberede deg/dere på hvor mye prosjektet vil koste/hvor mye dere kan tjene på prosjektet.

Målet med budsjettet er at prosjektet skal gå i null. Det vil si at hvis du/dere har budsjettert kostnader på for eksempel 150 kroner, må du/dere finne ut av hvordan du/dere skal klare å betale disse 150 kronene. Å finne ut av hvordan man skal betale for kostnadene i et prosjekt kalles en finansieringsplan (les mer om dette under "Budsjett – inntekter").

Dersom du/dere ikke planlegger å gå i null, planlegger dere å gå enten i underskudd eller overskudd:

 • Underskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større kostnader enn inntekter, planlegger du/dere å gå med underskudd.
   
 • Overskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større inntekter enn kostnader, planlegger du/dere å gå med overskudd.

Det er helt greit å planlegge å ikke gå i null, men det er lurt å skrive et par ord om hvorfor du/dere planlegger slik i kommentarfeltet.

I denne delen skal vi se nærmere på inntektene og finansieringsplanen for prosjektet (det vil si hvordan du/dere planlegger å betale for kostnadene i forbindelse med prosjektet).
 

Å fylle ut "Budsjett – inntekter"

Tenk over dette:

 • Koster det å gjennomføre prosjektet?
  Hvis ja, hvordan vil du/dere tjene eller skaffe penger for å klare å betale for dette? Når dere svarer på dette spørsmålet, lager dere det som kalles en finansieringsplan. Det er mulig å både selge ting (se neste punkt), tjene penger til prosjektet ved å jobbe (eks. klippe plenen i nabolaget) eller bruke penger man har fått i gave (eks. bursdagsgave) for å betale for prosjektet. 
   
 • Vil du/dere tjene penger på prosjektet?
  Hvis ja, hvordan vil du/dere gjøre dette? Hvis prosjektet handler om baking, kan man få en inntekt ved å for eksempel selge det man har bakt til familie, venner og naboer, eller spørre den lokale butikken om å sette opp en stand med bollesalg.
   
 • Hvor mye er inntektene dine/deres verdt?
  Finn ut omtrent hvor mye penger du/dere klarer å skaffe i forbindelse med prosjektet.
   

Jeg/vi har inntekter i forbindelse med prosjektet

Når du/dere har funnet ut av punktene over, er det bare å legge inn inntektene i planen:

 1. Skriv inn navn på inntekten (eks. selge hjemmebakte boller).
 2. Velg hvordan du/dere skaffer inntekten til prosjektet (eks. "Selge noe" ).
 3. Skriv inn hvor mye penger du/dere planlegger å få inn for dette (eks. 150 kr).
 4. Trykk på "Legg til inntekt".

Jeg/vi har ingen inntekter i forbindelse med prosjektet

Da må du legge inn en inntekt på kr 0. Dette kan føres slik:

1. Navn på inntekt: Skriv inn "ingen inntekt"
2. Velg type arbeid: Eget arbeid 
3. Verdi/beløp: Skriv inn kr 0. 
4. Skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet og begrunn hvorfor inntekten er kr 0. 

Er budsjett og finansieringsplan det samme?

Nei. Forskjellen på et budsjett for inntekter og en finansieringsplan er at budsjettet forteller hvor mye inntekter dere får i forbindelse med prosjektet (se feltet "Verdi/beløp"), mens finansieringsplanen forteller hvordan dere skal betale for utgiftene i prosjektet (se feltet "Velg type inntekt").

Måten "Budsjett – inntekter" er lagt opp på i planleggeren vår, gjør imidlertid at svaret på disse to begrepene kommer i samme tabell. Vi slår altså to fluer i en smekk!
 

Er budsjett og regnskap det samme?

Nei. Budsjett og regnskap ligner på hverandre, men er ikke det samme:

 • Budsjett: I budsjettet planlegger man kostnader og inntekter ved et prosjekt før man starter prosjektet. Budsjettet er bare veiledende, og trenger ikke å ha helt riktige tall.
   
 • Regnskap: Når prosjektet er ferdig gjennomført, skal man skrive opp nøyaktig hvor store utgifter og inntekter man har hatt i forbindelse med prosjektet. deretter skal man sammenligne regnskapet med budsjettet, for å se hvordan det har gått i løpet av prosjektperioden. Les mer om dette under "Om økonomisidene".
   

OBS! Det er kun seniorer som har som krav å fylle ut budsjett. Men dersom du/dere er junior eller aspirant, og har lyst til å prøve deg/dere frem, er det helt greit!