Det er mulig gjennomføre et 4H-prosjekt enten alene, i gruppe eller sammen med hele klubben (fellesprosjekt). Under ser du to viktige tabeller som du bør lese før du velger hvordan du skal jobbe med prosjektet ditt i år:

Hvordan har du tenkt til å jobbe med 4H-prosjektet?
ArbeidsformHva betyr det?Hvem kan se/redigere prosjektet?
AleneDu skal jobbe alene med prosjektet ditt.Bare du (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet ditt.
I gruppeDu skal jobbe sammen med minst en person til fra klubben din.Alle som legges til i gruppa (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet.
Hele klubbenDu skal jobbe sammen med alle medlemmene i hele klubben din.Alle medlemmene i klubben (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet.

OBS! Dersom du skal jobbe i gruppe, eller med hele klubben, er det viktig at kun én person i gruppa/i klubben oppretter prosjektet. Hvis flere personer prøver å opprette samme gruppeprosjekt/fellesprosjekt for klubben, vil ikke prosjektplattformen fungere som den skal.
 

Slik opprettes prosjektet på riktig måte:
ArbeidsformHvem?Hvordan?
AleneDu oppretter prosjektet selv.Trykk på "Alene"
I gruppeKun én på gruppa oppretter prosjektet. Denne personen legger deretter til de andre gruppemedlemmene under planlegging.Trykk på "I gruppe". Velg hvem andre som skal jobbe med prosjektet ved å velge riktig navn fra klubblisten i menyen som dukker opp. Den som oppretter gruppeprosjektet er den eneste som kan legge til/ta vekk gruppemedlemmer.  Alle gruppemedlemmene får tilgang til prosjektet, og kan redigere prosjektet fra sin bruker. NB! Pass på å ikke overskrive hverandres arbeid!
Hele klubbenLeder i klubben (evt. klubbrådgiver) oppretter prosjektet. Alle medlemmene i klubben legges automatisk til prosjektet.Trykk på "Hele klubben". Nå skal alle medlemmene i klubben ha tilgang til prosjektet, og kan redigere det fra sin bruker. NB! Pass på å ikke overskrive hverandres arbeid!

To viktige ting å vite etter å ha opprettet et prosjekt for mer enn én person:

  1. Dersom du jobber i gruppe/hele klubben, må dere passe på at ikke flere sitter og redigerer på samme tekst fra hver sin bruker samtidig. Slik unngår dere at dere overskriver hverandres arbeid. At noe blir overskrevet betyr at det blir slettet. Husk derfor å kommunisere godt i gruppa/klubben om hvem som skal fylle ut hvilken del av prosjektet.
     
  2. Dersom du har blitt lagt til i et prosjekt, har du ikke mulighet til å velge/endre arbeidsform. Det er kun den som oppretter prosjektet som har mulighet til dette.