Felles for alle prosjekter er at man må ha minst ett og maks 15 oppdrag per år. Man bestemmer selv hvor mange og hva slags type oppdrag man ønsker å gjennomføre (det vil si hvilken kombinasjon av oppdrag man ønsker å gjennomføre) – men det totale antallet oppdrag som er valgt bør være i samsvar med det anbefalte løpet.

Det anbefalte løpet er avhengig av om man er aspirant, junior eller senior, og er illustrert gjennom oppdragsmodellen (tell antall oppdrag fra venstre til høyre):
 

Oppdragsmodellen med fordeling av farger og antall oppdrag du må gjennomføre som aspirant, junior og senior.


Se avsnittene om anbefalt løp for aspiranter, anbefalt løp for juniorer eller anbefalt løp for seniorer for en detaljert forklaring av oppdragsmodellen, eller les mer om ekstra oppdrag.