Alle oppdrag har fått sin egen farge, som symboliserer hvor lang tid det tar å gjennomføre dem og hvor lett/vanskelig det kan være. Det er fem farger:

  • Gul
  • Grønn
  • Blå
  • Lilla
  • Rød

Tommelfingerregelen er at de gule oppdragene korte og ofte lette å gjennomføre, mens de røde er gjerne vanskelige og tidkrevende.

Oppdragene er også relative i forhold til hverandre. Dette betyr for eksempel at å gjennomføre fire gule oppdrag er verdt like mye som å gjennomføre ett grønt oppdrag, mens å gjennomføre tre grønne oppdrag er verdt like mye som å gjennomføre ett blått oppdrag, osv.  Bildet under illustrerer dette på en enkel måte:
 

Oppdragsmodellen med fordeling av farger og antall oppdrag du må gjennomføre som aspirant, junior og senior.


Fargene på oppdragene er viktige for planleggingen av 4H-prosjektene: Man må nemlig gjennomføre nok oppdrag for å få prosjektet godkjent og få prosjektmerke på høstfesten. Hva som er "nok" oppdrag i et prosjekt, er avhengig av om du er aspirant, junior eller senior. Les mer om dette i neste avsnitt.