Oppdragsmodellen med fordeling av farger og antall oppdrag du må gjennomføre som aspirant, junior og senior.

Det anbefalte løpet for seniorer er illustrert av den mørkegrå boksen med teksten "Senior". Hvis vi teller fra venstre til høyre, der enden av den mørkegrå boksen illustrerer en målstrek, betyr det at en senior kan:
 

ENTEN velge oppdrag med kun én farge, for eksempel:

 • Gul: ikke mulig fordi det er maks 15 oppdrag pr. prosjekt pr. år
 • Grønn: åtte grønne 
 • Blå: tre blå (litt ekstra, se kommentar under)
 • Lilla: to lilla (en del ekstra, se kommentar under)
 • Rød: to røde (veldig mye ekstra, se kommentar under)
   

ELLER velge en kombinasjon av oppdrag med ulike farger:

 • Eksempel 1: to blå og to grønne
 • Eksempel 2: ett lilla, to grønne og fire gule
 • Eksempel 3: ett rødt og to grønne
   

Dersom man velger en kombinasjon av oppdrag som går utover grensene på den mørkegrå seniorboksen, går det helt fint – det blir i så fall ansett som ekstra oppdrag.