Oppdragsmodellen med fordeling av farger og antall oppdrag du må gjennomføre som aspirant, junior og senior.

Det anbefalte løpet for juniorer er illustrert av den mellomgrå boksen med teksten "Junior". Hvis vi teller fra venstre til høyre, der enden av den mellomgrå boksen illustrerer en målstrek, betyr det at en junior kan:
 

ENTEN velge oppdrag med kun én farge, for eksempel:

 • Gul: ikke mulig fordi det er maks 15 oppdrag pr. prosjekt pr. år
 • Grønn: fem grønne 
 • Blå: to blå (litt ekstra, se kommentar under)
 • Lilla: ett lilla 
 • Rød: ett rødt (litt ekstra, se kommentar under)
   

ELLER velge en kombinasjon av oppdrag med ulike farger:

 • Eksempel 1: fire grønne og fire gule 
 • Eksempel 2: ett blått og to grønne 
 • Eksempel 3: ett blått, ett grønt og fire gule 
   

Dersom man velger en kombinasjon av oppdrag som går utover grensene på den mellomgrå juniorboksen, går det helt fint – det blir i så fall ansett som ekstra oppdrag.