Oppdragsmodellen med fordeling av farger og antall oppdrag du må gjennomføre som aspirant, junior og senior.

Det anbefalte løpet for aspiranter er illustrert av den lysegrå boksen med teksten "Aspirant". Hvis vi teller fra venstre til høyre, der enden av den lysegrå boksen illustrerer en målstrek, betyr det at en aspirant kan:
 

ENTEN velge oppdrag med kun én farge (anbefales ikke hos aspirant, fordi det enten blir veldig mange eller et lite konkret antall oppdrag), for eksempel:

 • Gul: 14 gule (OBS! Anbefales ikke fordi det er veldig mye!)
 • Grønn: ca. tre-fire grønne
 • Blå: ca. ett blått
 • Lilla/rød: Disse oppdragene er ofte ganske krevende, og anbefales ikke for aspiranter
   

ELLER velge en kombinasjon av oppdrag med ulike farger:

 • Eksempel 1: tre grønne og to gule 
 • Eksempel 2: ett blått og to gule 
 • Eksempel 3: ett blått og ett grønt (litt ekstra, se kommentar under)
   

Dersom man velger en kombinasjon av oppdrag som går utover grensene på den lysegrå aspirantboksen, går det helt fint – det blir i så fall ansett som ekstra oppdrag.