Trykk på den grønne knappen "Start nytt prosjekt" på forsiden av prosjektplattformen for å starte et nytt 4H-prosjekt. Husk at dersom du skal jobbe i gruppe, eller med hele klubben, er det viktig at kun én person i gruppa/i klubben oppretter prosjektet. Hvis flere personer prøver å opprette samme gruppeprosjekt/fellesprosjekt for klubben, vil ikke prosjektplattformen fungere som den skal.

Obs! Vi minner også om at når du oppretter prosjekt i prosjektplattformen skal du ikke opprette prosjekt på "min side". Det digitale prosjektet synkroniserer seg automatisk inn i medlemsregister.