Du kan finne prosjektplattformen på to ulike måter:

  • Direkte link: www.4h.no/prosjektplattformen
  • I menyen: I menyen på www.4h.no, velg "For 4H-ere" og deretter "4H-prosjekter". Da kommer du til landingssiden med alle sidene knyttet til prosjektarbeid i 4H. Velg "Prosjektplattformen" for å komme inn på din bruker. Har du ikke logget inn enda, blir du bedt om dette nå.