Noen ganger får man ikke gjort alt man hadde tenkt til i 4H-prosjektet. Det kan hende at man har lagt inn et oppdrag som man ikke rakk å starte på, eller som man av en eller annen grunn ikke ønsket å gjennomføre i det hele tatt. 

  • Status for oppdraget 

I dette tilfelle skal man da krysse av for status "skal ikke med" med svart fargekode. 

Hvis man velger denne statusen vil ikke oppdraget komme med i gjennomføringen og vurderingen av 4H-prosjektet. 

Husk! Hvis man har valgt akkurat nok oppdrag til sitt krav som senior, junior eller aspirant, kan det at man velger å ikke gjennomføre et oppdrag føre til at 4H-prosjektet ikke blir godkjent fordi man ikke har gjennomført nok oppdrag utifra kravene. 

Tenk derfor gjennom om man kan legge til et annet oppdrag istedenfor som man vet at man får gjennomført. Da må man be klubbrådgiver åpne opp igjen planen slik at man kan legge til et annet oppdrag, og levere planen inn til godkjenning på nytt.