Av og til så går ikke alt etter planen, og man blir ikke helt ferdig med å gjennomføre et oppdrag man planla å få gjort. I 4H tenker vi at dette er en naturlig del av å lære ved å gjøre – og det er helt greit! Dette kan for eksempel være at man skulle bygge en trehytte, men ble ikke helt ferdig/prøvde men fikk det ikke til, innen leveringsfristen. Likevel har man prøvd og ønsker derfor at oppdraget skal være med i vurderingen.

Hvis man ikke ble ferdig med å gjennomføre et oppdrag, skal man likevel dokumentere det man klarte å gjennomføre på samme måte som på ferdige gjennomførte oppdrag, det finner du mer informasjon om her. 

Dette må du huske på:
Hvis man ikke ble ferdig med oppdraget men vil ha det med i vurderingen, er det viktig å vite at oppdraget vil gjøre at prosjektet står i fare for å ikke bli godkjent. Derfor er det lurt å snakke med klubbrådgiver om hvorfor du ikke ble ferdig med oppdraget, samt forklare det i dokumentasjonen av oppdraget. se anbefalte løp under "Om oppdrag" slik at det blir lettere for klubbrådgivere å ta en helhetlig vurdering av prosjektet. 

  • Status for oppdraget
    Man må krysse av for at man ikke ble ferdig med oppdraget på gjennomføringssidene. Velg "Ble ikke ferdig" som har en rød statusfarge. 
     

Husk å skrive om hvorfor oppdraget ikke ble ferdig under evalueringen av prosjektet.