Nå leter 4H-fylkene etter vertsfamilier! Ta kontakt med 4H-kontoret i ditt fylke om du og din familie vil oppleve verden via en utenlandsk ungdom på 4H-utveksling, så får du mer info om vedkommende.

Det er gøy å være vertsfamilie - og det kreves ikke mye. Du byr på gjestfrihet, en sengeplass, måltider og et ønske om å la dem få oppleve vår kultur og hverdagslivet i en norsk familie . Du bør ha en genuin interesse for andre mennesker. En vertsfamilie trenger ikke reise land og strand rundt for å vise fram Norge, det går fint an å vise fram nærmiljøet sitt. Ta ungdommen med på det som er vanlig for deg og din familie; gå på turer, plukke bær, bade, felles matlaging. Ungdommene som som kommertil Norge skal oppleve hverdagslivet.

Amerikanske ungdommer trenger vertsfamilier

26. juni skal 15 amerikanske ungdommer ut til 4H-fylkene våre. De amerikanske 4H-erne er 15 - 18 år og skal ha hver sin vertsfamilie. To amerikanske voksne reiseledere skal også bo i vertsfamilier. Ungdommene trenger en varm og omsorgsfull vertsfamilie som ønsker dem velkommen inn i familien med åpne armer fra 26.juni - 21.juli, og familiene må ha et barn av samme kjønn/alder (+/- 3 år) som deltakeren.

Pr. 20.mai trenger vi vertsfamilie til Oliver (16 år) som skal ha vertsfamilie i Akershus | Carey (16 år) vertsfamliie i Hedmark | Elayna (18 år) vertsfamilie i Rogaland | Julianna (15 år )vertsfamilie i Telemark, Luke (18 år) vertsfamilie i (Troms) | Elsa (17 år) vertsfamilie i Vestfold | Heath, reiseleder (Østfold).

Andre fylker får også amerikanske ungdommer på besøk og har vertsfamiliene klare – ta kontakt med 4H-kontoret for å vite hvor hver enkelt skal bo, om du ønsker å ta kontakt.

Andre internasjonale ungdommer trenger også vertsfamilier


4H Norge får også deltakere på 4H-utvekslinga «International 4H Youth Exchange» (IFYE). De er mellom 18 og 30 år og er jo litt mer selvstendige, men skal være en del av familien! De skal delta i vertsfamiliens gjøren og laden, hverdag som «fest». Hver enkelt IFYE-utveksler skal bo i flere vertsfamilier, alt fra 1 til 3 uker om gangen. 

Disse IFYE-ungdommene kommer og trenger vertsfamilier:

  • Brian ( Nord Irland): Hordaland fra 26/6 – ca 6/8.

  • Angela (Sveits): Buskerud fra 26/6 – 5/8 og i Sogn og Fjordane fra 5/8 – 18/9.

  • Nina (Sveits): skal til Hedmark 5/8 – 18/9 (Hun skal til Møre & Romsdal først, og har vertsfamilie der).

  • Hanna (Tyskland): Agder 26/6 – 6/8 og i Vestfold 6/8 – 28/8 

  • Lisa (Østerrike):  Rogaland 26/6 – 15/7

  • Traci (USA): Østfold 26/6 – 10/8

  • Rebecca (USA): Nordland 26/6 – 5/8 og til Akershus 5/8 – 10/9.