Samarbeidet mellom 4H Gambia og 4H Norge startet i 1987. Med midler fra TV-aksjonen i 1985 ble to norske 4H-ere sendt til Gambia for å arbeide på en landbruksskole. De deltok i driften av et undervisningssenter og etablerte et utvekslingsprogram for 4H-instruktører.

Learning by doing/ learning by earning 
I Gambia, som i Norge, er 4H-mottoet: " Å lære ved å gjøre" eller "Learning by doing". Målsettinga for 4H-arbeidet er å gi kunnskap om organisasjonsarbeid og praktisk arbeid, innen ulike fagområder til ungdom på landsbygda. Ved å lære nye ting og samtidig tjene penger på det («Learning by earning»), gir man ungdom ny kunnskap på en helt unik måte. 

Et stort problem i mange utviklingsland er at ungdommer flytter fra bygda til byene og til Vesten på leting etter jobb og nye muligheter, så også i Gambia. Gjennom 4H viser man at det er mulig å tjene penger også på bygda. Man henter inn eksternt fagpersonell som utvikler de praktiske kunnskapene og gjør inntjeningen så god som mulig. I tillegg velger 4H-klubben et styre med leder, sekretær og kasserer, og man får verdifull organisasjonserfaring.