På voksenlederkurset får deltagerne kunnskap om grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp. De får også tips og og triks, som er relevante for leir og kurs, og det blir erfaringsutveksling. Målet er at deltagerne blir trygge på at de kan takle de utfordringene de kan møte på som voksenleder på 4H-arrangementer. Målgruppen for voksenlederkurset er voksenpersoner, som anses som ressurspersoner i fylkene; eks. klubbrådgivere, engasjerte foreldre og alumner.