Sakspapirene  (PDF, 311KB)til landsstyremøtet sendes ut to uker før samlingen.

Reise til og fra landsstyremøtet organiseres av den enkelte og refunderes i etterkant.

Det arrangeres ansattsamling for 4H fra torsdag til lørdag, slik at det blir felles samling fredag kveld og lørdag formiddag.

Landsstyremøtet avholdes på Scandic Hell ved Trondheim Lufthavn, Værnes.

For spørsmål, kontakt Gro Helene Andersen på gro.helene.andersen@4h.no
 

Program:

program


I vedtektene til 4H Norge, paragraf 7, står det:

Landsstyret skal:

a. Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker av betydning for 4H-arbeidets utvikling og utnytting av organisasjonens ressurser.

b. Behandle arbeidsprogram og konkretisering av landsmøtevedtak, innkomne saker og uttalelser.

c. Vedta normalvedtekter for lokallag, fylkeslag og 4H-nemnder.

d. Etter framlegg fra valgkomiteen foreta suppleringsvalg for den gjenværende landsmøteperioden ved fratredelse i sentralstyret.