Mer informasjon kommer.


Modul 5:

o Erfaringsutveksling
o Hvordan evaluere eget kurs
o Trygg og til stede

Modul 6 (fordypningsmodul, velg én):

o Styreverv:

  • Synliggjøring og verving
  • Lek som metode/pedagogikk
  • Å lære ved å gjøre sammen

o Friluftsliv:

  • Pedagogikk i praksis
  • Praktiske ferdigheter, vinter
  • Aktivitetstips

Modul 7:

o Muligheter i 4H Norge
o Spørretime